Spring naar inhoud

Wie is verantwoordelijk voor welke kosten?

Voor welke kosten is de huurder verantwoordelijk? En voor welke de verhuurder?

Volgende kosten zijn doorgaans voor de verhuurder:

 • Dakwerken (alsook de schouw)
 • Gevelwerken
 • Balkon
 • Schilderwerken aan de buitenkant van de woning
 • Grote herstellingen aan vloeren
 • Vervanging van installaties zoals verwarming, gasleidingen en elektriciteitsleidingen
 • Herstelling van waterputten, beerputten, rioleringen, buizen,...
 • Sanitaire toestellen zoals wc, boiler, bad, douche, aanrecht,...

Volgende kosten zijn doorgaans voor de huurder:

 • Reiniging en sneeuwvrij houden van de stoep
 • Onderhoud van installaties (boiler, branders,...)
 • Standaard tuinonderhoud (gras afrijden, haag, onkruid verwijderen)
 • Herstellen van gebroken ruiten (tenzij bij overmacht zoals een gasontploffing)
 • Onderhoud van vloeren en muren
 • Schouwen vrijmaken
 • Herstellen van lekken (als deze niet voortvloeien uit ouderdom)
 • Standaard onderhoud van de elektrische installaties (stopcontacten, zekeringen,...)
Wat met verplichte herstellingen?

De huurder is pas verplicht herstellingen door te voeren als het om dringende problemen gaat zoals gebroken waterleidingen, het vervangen van dakpannen die door noodweer werden beschadigd,...

Voor het merendeel van de herstellingen heeft de verhuurder de toestemming van de huurder nodig, bijvoorbeeld bij het vervangen van een veranda, enzovoort. Als de werken niet meer dan veertig dagen duren, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding. Anderzijds kan de huurder een compensatie vragen in de vorm van vermindering of wegvallen van de huishuur en dit voor een of meerdere maanden.

Wat bij een conflict?

De mogelijkheid bestaat dat er discussies ontstaan over wie de kosten van de herstellingen moet dragen of over wie de herstellingen moet uitvoeren. Om te voorkomen dat het conflict voor de vrederechter gebracht moet worden, kan je best deze stappen volgen:

 • Neem eerst telefonisch contact op en kijk of er een oplossing uit de bus komt zonder het dreigement van aangetekend schrijven of gerechtelijke stappen.
 • Als huurder: breng de verhuurder schriftelijk op de hoogte van het gebrek (liefst aangetekend) met de uitdrukkelijke vraag dit zo snel mogelijk op te lossen. Hou dit schrijven bij. Anders kan de verhuurder de huurder aansprakelijk stellen voor een te late verwittiging.
 • Als verhuurder: stuur een schrijven (liefst aangetekend) met het verzoek om de herstelling uit te voeren.

Mocht dit schrijven niets opleveren, kan de huurder zelf overgaan tot de herstellingen en het bedrag aftrekken van de te betalen huur. Let wel: als de verhuurder niet ingelicht werd of hij niet genoeg tijd kreeg om zelf een herstelling door te voeren, kan het zijn dat je geen gelijk haalt op juridisch vlak. Dus als huurder gebruik je deze methode best enkel in dringende gevallen zoals een defecte verwarming bij extreem koud weer.

Reageer!

geschreven op 22 november 2016
VRTNU VRTNU VRTNU