Spring naar inhoud

Welke verplichtingen zijn er bij een nieuwbouw?

Bij een nieuwbouw zijn er naast de energienormen ook nog heel wat andere verplichtingen.

De verplichte installatie van een regenwaterput en infiltratiesysteem

  • Verplicht bij een dakoppervlakte van 75 m²
  • Niet verplicht bij een groendak

De verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

  • Verplicht sinds 1 juli 2011
  • Bij elke aansluiting of heraansluiting

Rookmelders verplicht in nieuwe woningen, huurwoningen en kamers

  • Verplicht in nieuwe woningen sinds 2009
  • Verplicht bij nieuwe huurcontracten sinds 2013

Veiligheidscoördinator bij bouwwerken

  • Verplicht bij werven vanaf 500 m²
  • Verplicht als twee aannemers werken uitvoeren op dezelfde werf

Minimumaandeel hernieuwbare energie voor EPB-nieuwbouw

  • Sinds 1 januari 2014
  • Een minimum hoeveelheid energie moet afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen

Bron: Vlaanderen.be

geschreven op 16 januari 2017
VRTNU VRTNU VRTNU