Spring naar inhoud

Welke energienormen gelden er voor nieuwbouw?

Als je een nieuwe woning bouwt, zijn er heel wat normen op het gebied van isolatie, ventilatie en energiezuinigheid waaraan je je moet houden.

Als je een nieuwe woning bouwt, of een verbouwing doet waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan moet die woning ook aan bepaalde energienormen voldoen. Dat zijn de EPB-eisen of eisen voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

De EPB-eisen

Welke eisen voor jou van toepassing zijn, hangt af van de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag.

Er zijn EPB-eisen voor:

  • Thermische isolatie (uitgedrukt in K-peil en U- en R-waarden)
  • Energieprestatie (uitgedrukt in E-peil)
  • Ventilatie

Verplichtingen tijdens het bouwproces

Er gelden heel wat verplichtingen voor de bouwheer, architect of EPB-verslaggever. De Vlaamse Overheid heeft daar een handig stappenplan voor.

Controles en boetes

Als je geen aangifte doet, kan je voor de volgende zaken een boete krijgen:

  • De startverklaring niet (tijdig) indienen
  • De EPB-aangifte niet tijdig indienen
  • Niet voldoen aan één of meer EPB-eisen

Premies

Gelukkig kan je heel wat premies krijgen voor een E-peil dat aanzienlijk lager is dan de norm.

Bron: Vlaanderen.be

geschreven op 16 januari 2017
VRTNU VRTNU VRTNU