Spring naar inhoud

Wat zijn de kwaliteits-en veiligheidsnormen voor studentenkamers?

Wanneer je begint te zoeken naar een kot zijn er een aantal dingen die je wilt, een goede ligging, toffe huisgenoten, voldoende ruimte en privacy, propere douche,... Om te weten waarvoor de huurbaas wettelijk in orde moet zijn is het handig om volgende punten te doorlopen. Zo voorkom je problemen bij het intrekken van je kot. Want niets is zo lastig als weken zonder warm water, elektriciteit of internet zitten.

Waar wordt nu juist vastgelegd aan wat een kot moet voldoen?

De Vlaamse Wooncode

De Vlaamse Wooncode werd in het leven geroepen in 1997. Hierin wordt zeer specifiek beschreven aan welke elementaire veiligheids-, gezondheis- en kwaliteitsvereisten de woning moet voldoen.

Het Kamerdecreet

Het Kamerdecreet legt kwaliteits- en veiligheidsnormen op aan de gebouwen en aan de studentenkamers/- studio’s die er deel van uitmaken.

Dit decreet is iets specifieker toegepast op studenten. In de Vlaamse wooncode staan de algemene bepalingen.

Bovendien moeten panden waarin men studentenkamers/-studio’s wil onderbrengen ook voldoen aan de regelgeving van de stedelijke verordening.

De politiecodex

Ook een kot moet voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen en kwaliteitsnormen. Op vlak van brandveiligheid voldoen niet alle kamers aan de voorwaarden.

Er zijn een aantal zaken die over alle steden verplicht zijn. Maar omdat het om een stedelijke bevoegdheid gaat zijn er andere regels in de verschillende steden. Het is ook de verantwoordelijkheid van de stad om dit te controleren.

Raadpleeg de politiecodex van je stad om te weten welke normen er gelden. Besteed er dus extra aandacht aan wanneer je de zoektocht naar een kot begint. Brandveiligheid en de algemene kwaliteitsnormen mogen niet onderschat worden.

Wanneer kan je spreken over een studentenkamer ipv een studio?

Er moet aan twee voorwaarden voldaan worden. De eerste is:

 • Een kamer met een WC, bad of douche en kookgelegenheid wordt aanschouwd als studio. Ontbreekt één van deze faciliteiten in de kamer dan gaat het over een studentenkamer.

 • Deze basisvoorzieningen moeten wel als gemeenschappelijke voorziening aanwezig zijn.

De belangrijkste voorwaarden voor een studentenkamer

De voorwaarden volgens het kamerdecreet
 • De minimale oppervlakte van een studentenkamer is 12 m². De oppervlakte wordt verhoogd met 6 m² per bijkomende inwoner.

 • Per begonnen groep van 6 bewoners moet er minimaal één werkende wc zijn.

 • Elke studentenkamer en studio dient over een lavabo met stromend warm en koud water, afvoer en reukafsnijder te beschikken.

 • Per begonnen groep van 10 bewoners moet er minimaal één werkende douche of bad zijn.

 • Elke studentenkamer en studio dient over een aansluiting op elektriciteitsnet te beschikken.

 • Elke studentenkamer en studio heeft een raam dat kan worden geopend. Dat is belangrijk voor de verluchting en de evacuatie.

 • Elke studentenkamer en studio heeft een raam waarvan de onderkant zich op ten hoogste 1m20 boven de vloer bevindt.

 • De totale glasoppervlakte van een specifieke ruimte moet minimaal 1/12 van het vloeroppervlak bedragen, met een minimum van 1 m².

 • Ieder studentenhuis moet beschikken over een ruimte voor onderhoudsmateriaal.

 • De gemeenschappelijke keuken dient minimaal 1,5 m² per bewoner groot te zijn en mag nooit kleiner zijn dan 6 m².

 • Ieder studentenhuis moet beschikken over een ruimte voor de berging van evenveel fietsen als er studentenkamers/-studio’s zijn.

 • De studentenkamer beschikt over voldoende en veilige verwarming of de nodige toe- en afvoerkanalen. Verwarmingsbronnen die toegestaan zijn: centrale verwarming, elektrische toestellen, luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer.

 • In de kelderverdieping mogen geen kamers of studio’s ingericht worden.

 • Glas in kamerdeuren en de keukendeur is niet toegestaan.

Wat moet er aanwezig zijn om brandveiligheid te garanderen?

Zoals eerder aangehaald worden de regels rond brandveiligheid vastgelegd in de politiecodex. Dit is een stedelijke bevoegdheid en verantwoordelijk om te controleren. Er zijn dus geen federale regels. Toch zijn er enkele zaken die praktisch alle steden hebben opgenomen in de politiecodex.

 • Optische rookmelder

In gebouwen tot en met 7 kamers moet in elke kamer 1 rookmelder hangen. Indien er meer kamers zijn is een automatisch branddetectiesysteem aangewezen. Controleer ook of deze nog werken door de testknop van het toestel in te duwen.

 • Brandblusser

Per verdieping of 150 vierkante meter dient er minstens 1 brandblusser op een centrale plaats voorzien te worden en in elke gemeenschappelijke keuken dient een branddeken te hangen.

 • Vluchtcirculatieplan

 • In grote studentenhuizen zijn brandhaspels verplicht.

Reageer?!

geschreven op 20 april 2017
VRTNU VRTNU VRTNU