Spring naar inhoud

Wanneer heb je geen bouwaanvraag nodig?

Je hebt niet altijd een stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag) nodig. Er zijn een aantal uitzonderingen.

Heb ik een vergunning nodig?

De Vlaamse overheid heeft een site waarop je kan nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding.

Wanneer heb ik geen bouwvergunning nodig?

Voor sommige kleine werken heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

De werken mogen wel niet in strijd zijn met:

  • Stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Bijzondere plannen van aanleg
  • Voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • Regelgeving over monumenten en landschappen

Meer info kan je deze brochure vinden.

Bron: Vlaanderen.be

geschreven op 16 januari 2017
VRTNU VRTNU VRTNU