Spring naar inhoud

Mag de verhuurder een huisdier verbieden?

Een huis is niet compleet zonder een kat! Maar sommige huisbazen weigeren huisdieren. De wet is daar niet eenduidig over.

"De rechtspraak is hier erg verdeeld over, op Belgisch en Europees niveau zijn er andere regels", zegt Geert Inslegers van de huurdersbond.

De Belgische rechtspraak

Als een verbod van huisdieren in het huurcontract staat en jij ondertekent dit, dan moet je de wilsovereenstemming nakomen.

De huurder staat hier wel in een zwakke positie. In zekere zin is dit een vorm van rechtsmisbruik door de verhuurder.

Het Europees recht

Artikel 8 van het Europees verdrag van de rechten van de mens is hier zeer duidelijk over. Het verbieden van huisdieren is een inbreuk tegen de eerbiediging van het gezinsleven.

Wij raden aan om tot een onderlinge toestemming te komen.

Anke Verbakel, jurist verhuurdersbond
Anke Verbakel, jurist verhuurdersbond
<
geschreven op 22 november 2016
VRTNU VRTNU VRTNU