Spring naar inhoud

Hoe moet je asbest veilig verwijderen?

Helaas zit in heel wat Vlaamse gebouwen asbest. Bijvoorbeeld bij leidaken. Voer je werken uit aan gebouw met asbest afbreken dan neem je best enkele voorzorgsmaatregelen.

Voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen van asbest

Deze verplichtingen zijn wettelijk verplicht.

 • Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren.
 • Demonteer asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer niet te breken.
 • Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer).
 • Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een hoogtewerker).
 • Gebruik een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en zorg dat het goed aansluit.
 • Gebruik een wegwerpoverall; doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.
 • Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact (liefst buitenshuis) en gebruik daarom aangepaste recipiënten aan de grootte van de stukken (bv. aangepaste asbestplatenzakken of container met bigbag voor golfplaten).
 • Verpak het asbestafval en dek het zo snel mogelijk af. Daarvoor bestaan er afsluitbare (bouwpuin)zakken, speciale asbestbags (1 m³ of platenzak) of containers met bigbag.
 • Voer zo snel mogelijk af (zie ook: Waarheen met asbestafval?).

Asbest binnenshuis

 • Maak achteraf alles schoon met water en gooi gebruikte dweilen of doeken en de wegwerpoverall nadien verpakt mee weg met het asbestafval.
 • Verlucht goed.

Asbest buitenshuis

 • Sluit ramen en deuren.
 • Schakel het ventilatiesysteem uit.

Wat is verboden?

 • Alles dat stof veroorzaakt, ook al is het minimaal, maakt asbestvezels los. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote draaisnelheid (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven ...) en hogedrukreinigers wettelijk verboden.

 • Het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken

 • Reinigen of ontmossen van asbestdaken of -gevels

Meer info? OVAM vertelt je alles over asbestbeleid.

Reageer?!

geschreven op 28 maart 2017
VRTNU VRTNU VRTNU