Spring naar inhoud

Hoe breng je een geschil voor de Verzoeningscommissie Bouw?

Bouwen en verbouwen gebeurt zelden helemaal vlekkeloos. Regelmatig duiken er problemen op, en veel van die problemen gaan over de afwerking van de werkzaamheden. Bij die problemen trek je als eigenaar vaak aan het kortste eind. Je kan dan alleen maar hopen dat je aannemer het probleem wil oplossen.

Als de problemen blijven aanslepen kan je als eigenaar een beroep doen op de Verzoeningscommissie Bouw. Die commissie heeft als doel om bouwgeschillen op een correcte manier op te lossen.

Wanneer stap je naar de Verzoeningscommissie Bouw?

De Verzoeningscommissie Bouw is er voor elke particulier die met een technisch geschil te maken heeft tijdens zijn bouw of verbouwingen. Het gebeurt maar al te vaak dat er een conflict ontstaat tijdens die werkzaamheden. Wanneer die discussie vastloopt tussen de partijen heb je de volgende keuze:

  • Ga je een dure gerechtelijke procedure aan die vaak blijft aanslepen?
  • Of kies je voor een goedkopere procedure die maximaal 6 maanden duurt?
Belangrijke nuance: de Commissie is niet bevoegd voor geschillen tussen professionele bouwheren en aannemers en/of architecten.

Hoe werkt de Verzoeningscommissie?

De commissie bestaat uit drie experten die voor een objectieve beoordeling zorgen. Ze vertegenwoordigen respectievelijk de consumenten, de architecten en de aannemers. Expertise is gegarandeerd, want alle bemiddelaars hebben minstens 10 jaar ervaring.

Zo zet je de eerste stap naar de commissie

Als je naar de Commissie stapt is het noodzakelijk dat alle partijen het eens zijn om het geschil buiten de rechtbank te houden. De Verzoeningscommissie Bouw is ten slotte een buitengerechtelijke instantie en heeft geen rechtsprekende bevoegdheid.

Wat houdt dit concreet in?

Er moet een akkoord zijn tussen alle betrokken partijen. Dit akkoord kan ontstaan en opgenomen worden in het contract voor de aanvang van de werken. Is dit niet het geval kan er ook een akkoord ontstaan nadat het geschil plaatsvindt.

De procedure kan nu van start gaan. Welke stappen moet je volgen?

Stap 1

Er wordt een inleidende zitting georganiseerd door de commissie.

Stap 2

Elk geschil heeft specifieke kenmerken. Op basis van die eigenschappen stelt men een deskundige verzoener aan die gespecialiseerd is in dat domein.

Stap 3

Die deskundige brengt een bezoek ter plaatse. Vervolgens analyseert hij de situatie en probeert de expert beide partijen te verzoenen.

Stap 4

Als blijkt dat er geen verzoening mogelijk is wordt er een technisch verslag opgesteld.

Wat is de waarde van dit technisch verslag?

Het verslag heeft een dubbel bindend karakter.

  • Langs de ene kant spoort het de partijen aan tot een zeer ernstige verzoeningspoging.
  • Lukt de verzoening toch niet, dan kan je beslissen om naar de rechtbank te stappen. Hierbij zal het technisch verslag de gerechtelijke procedure aanzienlijk versnellen.

Wat kost zo’n technisch verslag?

Standaard

Elke partij betaalt bij het inleiden van het dossier een vaste kost van 242 euro. Hiervoor krijg je:

  • het eerste plaatsbezoek van de deskundige
  • de opstelling van een proces-verbaal van verzoening

OF

  • een technisch bindend verslag

Optioneel

Mocht je als partij van mening zijn dat er verdere onderzoeken nodig zijn dan kan dat. Deze partij geeft dan toestemming voor de verdere expertise en schiet de kosten ervan voor.

De eventuele kosten van bijkomende onderzoeken zijn:

  • Ereloon: 75 euro per uur
  • Verplaatsingsvergoeding, verplaatsingstijd inbegrepen: 1 euro per uur
  • Secretariaat: 31 euro per uur

Heb jij ervaringen met bouwgeschillen?

geschreven op 08 februari 2017
VRTNU VRTNU VRTNU