Spring naar inhoud

Tips voor een goede plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een geschreven en gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin de woning zich bevindt. Het is verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen bij de aanvang van de huurperiode. Het ideale moment is als de woning nog leegstaat. Is dit niet meer het geval zorg er dan voor dat de beschrijving wordt opgemaakt in de eerste maand.

1. Let op de details

Een plaatsbeschrijving moet zo gedetailleerd mogelijk zijn opgesteld. Je kan dit zelf doen of je kan een expert inschakelen. Deze geeft dan een objectieve plaatsbeschrijving. De kosten van de expert worden verdeeld over de huurder en de verhuurder.

2. Huurder en verhuurder moeten allebei aanwezig zijn

De plaatsbeschrijving moet op tegenspraak worden opgemaakt. Dat wil zeggen dat er mogelijkheid moet zijn om zaken te betwisten bij het opstellen van de plaatsbeschrijving.

3. Signeer elk blad

De verhuurder en de huurder moeten de plaatsbeschrijving op elk blad tekenen of paraferen. Boven de handtekening moeten ze ook schrijven: "gelezen en goedgekeurd". Er moet ook een datum in het document staan waarop de plaatsbeschrijving is opgesteld. Ook de contactgegevens en het huuradres worden vermeld.

4. Neem foto's

Illustreer de plaatsbeschrijving met enkele foto's. Zorg voor een duidelijke omschrijving die discussie uitsluit. Druk deze foto's nog eens af zodat er de datum en de handtekeningen op geplaatst kan worden.

5. Stel een expert aan

Het is niet verplicht om een expert aan te stellen. Maar je kan dit wel doen. Als je een expert aanstelt is het wel verplicht om de kosten te delen.

6. Registreer de plaatsbeschrijving

Het is niet verplicht maar wel aan te raden om de plaatsbeschrijving samen met het huurcontract te registreren.

7. Potje breken, potje betalen

Als je als huurder het pand beschadigt, draai je op voor (de kosten van) de herstelling. Tenzij de schade te wijten is aan de ouderdom van het pand, overmacht of aan het normale gebruik.

8. Wijzigingen aan de woning achteraf

Worden er na de opmaak van een plaatsbeschrijving wijzigingen aangebracht aan de gehuurde woning, kunnen de huurder en verhuurder in onderling overleg een bijvoegsel (addendum) opmaken. Indien zij niet tot een overeenstemming komen, dan moet een door de vrederechter aangestelde deskundige dit bijvoegsel opstellen.

Model plaatsbeschrijving

Stellen jullie de plaatsbeschrijving zelf op? Dan kan je gebruik maken van deze modelplaatsbeschrijving. Probeer zo gedetailleerd mogelijk te zijn!

Wat zijn de gevolgen als er geen plaatsbeschrijving opgemaakt is?

Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok.

De huurder blijft wel aansprakelijk voor eventuele schade en herstellingskosten maar de verhuurder zal moeilijker kunnen bewijzen dat er schade is.

Reageren?

geschreven op 22 november 2016
VRTNU VRTNU VRTNU