Spring naar inhoud

Waarom zet je opschortende voorwaarden in je compromis?

Bij het opmaken van het compromis kan je ervoor kiezen om een opschortende voorwaarde in te lassen. Meestal is het de kandidaat-koper die via deze weg extra bescherming inbouwt.

Een opschortende voorwaarde kan het akkoord tussen de kandidaat-koper en de verkoper vernietigen als deze voorwaarde niet vervuld wordt. De overeenkomst wordt dus wel gesloten, ook al is er bij de opmaak van dat compromis nog een onzekere factor in het spel. De overeenkomst wordt dus nog niet meteen uitgevoerd: enkel de vervulling van de voorwaarde kan hiervoor zorgen.

Wat zijn de meest voorkomende opschortende voorwaarden?

De verkoop komt tot stand als:

  • je een lening van de bank krijgt
  • je een stedenbouwkundige vergunning ontvangt
  • je een positief bodemattest bekomt
  • de nodige afwerkingswerken gebeuren
  • ...

Als je als kandidaat-koper je lening niet geregeld krijgt, dan ben jij ook niet meer gebonden aan de koop, en kan de verkoper op zoek naar een nieuwe kandidaat.

Bart Van Opstal, notaris
Bart Van Opstal, notaris
<

Net zoals bij het compromis, het bod of de optie, is het ook bij een opschortende voorwaarde heel belangrijk dat alles in detail wordt opgeschreven:

  • de termijn waarbinnen een opschortende voorwaarde vervuld moet zijn
  • de voorwaarde zelf moet ook heel duidelijk en precies omschreven zijn.

Let op! Een opschortende voorwaarde is een overeenkomst tussen beide partijen. Het kan niet dat je als kandidaat-koper de uitvoering van de overeenkomst laat afhangen van een persoonlijk belang. "De koop gaat niet door als mijn hond sterft" is geen geldige opschortende voorwaarde.

Kan je ook een bod uitbrengen onder opschortende voorwaarde?

Ja, dat kan. De meeste kandidaat-kopers kiezen dan als opschortende voorwaarde het bekomen van een lening. Als het bod zou aanvaard worden, maar de lening wordt niet goedgekeurd, dan is de kandidaat-koper niet verplicht het huis te kopen omdat de voorwaarde niet vervuld wordt.

geschreven op 28 december 2016
VRTNU VRTNU VRTNU