Spring naar inhoud

Het goede doel van Giovanni: TEJO

Steracteur sterartiest

Therapeutische ondersteuning voor jongeren

Ingrid is oprichtster en therapeute bij Tejo. Maar wat doet Tejo nu precies? Amily, Gilles, Juliette, Noor, Mauro, Fien en Sebastien stelden honderduit vragen!

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen tien en twintig jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. Die hulpverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De hoofddoelstelling is om de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw hun eigen kracht te tonen. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen, zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

De jongeren vinden bij TEJO een pedagogische plek waar er naar hen geluisterd wordt, en waar ze door korte, oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie weer op de rails worden gezet. Op die manier probeert TEJO de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren toch al wat korter te maken. Daarnaast zoekt TEJO naar solidariteit en inzet van de hele samenleving (ouders, leerkrachten, familie...) om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren, zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

In heel Vlaanderen zetten ongeveer 350 vrijwilligers zich in voor TEJO. Voor hen, en voor de jongeren die ze begeleiden, wil Gio zich dubbel plooien: “Onze jongeren zijn de volgende generatie die het moet gaan doen. Zij zijn diegenen die het stuur overnemen en moeten hier op alle mogelijke vlakken bij ondersteund worden.”

Alle goede doelen

Het goede doel van Bab: Cliniclowns

Steracteur sterartiest
Je hebt niet alleen clowns in het circus maar ook in het ziekenhuis. Stijn is zo’n clown. Maar waar is z’n pak dan gebleven?

Het goede doel van Tinne: VAGGA vzw

Steracteur sterartiest
Iris is psychiater bij Vagga. Of is het spychiater? Sebastien is benieuwd wat Iris doet.

Het goede doel van Nicky: Hachiko vzw

Steracteur sterartiest
Sam en zijn hond Jolly (of was het nu woefie?) staan de kinderen te woord. ‘Wat is je probleem eigenlijk Sam’, vraagt Mauro…

Het goede doel van Sieg: Expertisecentrum dementie

Steracteur sterartiest
Christine heeft dementie. De kinderen zijn benieuwd naar haar verhaal. En of ze hen zich zal herinneren vragen ze zich af? Natuurlijk wel.

Het goede doel van Ianthe: Doof Vlaanderen

Steracteur sterartiest
Hilde is doof. Ze spreekt gebarentaal en leerde de kinderen een aantal woorden.

Het goede doel van Koen: House of colours

Steracteur sterartiest
Ali komt uit Irak en verblijft momenteel in House of Colours in België. Een plek met mensen die voelt als familie zegt Ali.

Het goede doel van Michiel: Villa Rozerood

Steracteur sterartiest
Villa Rozerood is een respijthuis in De Panne voor kinderen met ondersteuningsnood.

Het goede doel van David: Tanderuis vzw

Steracteur sterartiest
Pascal heeft autisme. Maar wat is autisme nu eigenlijk? Pascal probeert de vragen van de kinderen zo goed mogelijk te beantwoorden. Met succes.

Het goede doel van Hilde: Nicolasfonds

Steracteur sterartiest
De tweeling van Ester werd te vroeg geboren. Dankzij het Nicolasfonds kregen zij en haar baby’s de beste zorgen.
geschreven op 01 november 2017
VRTNU VRTNU VRTNU