Spring naar inhoud

Ontwikkelingssamenwerking 2.0

Pano

Minder geld voor goede doelen

In deze Pano onderzoeken we waarom de mensen minder geld geven aan goede doelen in het buitenland. En ook hoe de lokale bevolking in de ontvangende landen naar ontwikkelingssamenwerking kijkt.

Daarvoor trekt onze reporter Chris Michel naar Congo, Cambodja en Rwanda. En dan zien we dat vele mensen in het Zuiden de aanpak van grote hulporganisaties beu zijn. Ze hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Er is dikwijls ook geen visie op lange termijn.

In Cambodja stellen we vast dat die kleine initiatieven zoals weeshuizen die van bij ons gefinancierd worden, het dan weer wel zeer goed doen. In Little Harts, een weeshuis gerund door Tony Geeraerts, een Vlaming uit Antwerpen, moet het behelpen met 120.000 euro, alleen door particuliere donateurs verzameld. Donateurs vinden het belangrijk dat ze het project kennen en dat er weinig administratie is.

We trekken tot slot ook naar Congo. Naar het gebied dat nu geteisterd wordt door ebola. De lokale bevolking heeft de indruk dat er door de hulporganisaties te veel geld verspild wordt met te weinig resultaat.

Nochtans zien we daar ook dat de hulpverleners zich hard inzetten om mensenlevens te redden. Dikwijls op risico van eigen leven. Onze reporter stelt ook vast: er zijn intussen heel wat ontwikkelingsorganisaties die geleerd hebben uit de fouten van het verleden. Want anders dreigt het vertrouwen van de donors definitief verloren te gaan.

Woensdag om 21.25

geschreven op 30 september 2019
VRTNU VRTNU VRTNU