Spring naar inhoud
Pano

Arm Vlaanderen, 5 jaar later

Vijf jaar geleden maakte Panorama een portret van gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven

Het leverde een beklijvende reportage op die nog steeds in scholen getoond wordt. Sommige uitspraken uit de aflevering zinderen nog na, zoals Mika die opkeek tegen de eerste schooldag omdat klasgenootjes vertellen over de mooie reizen die maakten. Hij kon enkel zeggen dat hij was gaan zwemmen.

Pano zocht, vijf jaar later, de drie gezinnen uit de reportage opnieuw op

Hoe is het nu met Mika, Akira, Sean en Jason? Zijn ze er de voorbije jaren financieel op vooruitgegaan? Zijn ze deze zomer wel op vakantie kunnen gaan? Hebben ze baat gehad bij maatregelen die de federale of Vlaamse overheid genomen heeft? De rauwe cijfers liegen er immers niet om: de kansarmoede-index van Kind en gezin geeft een stijging aan van het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar dat opgroeit in kansarmoede. In 2017 bedraagt de index voor het Vlaams gewest 13,76%, 0,94 procentpunt hoger dan in 2016.

geschreven op 12 september 2018
VRTNU VRTNU VRTNU