Spring naar inhoud

Hoe kan je stemmen voor het Eurovisiesongfestival?

Eurovisiesongfestival

Wil jij ook je stem uitbrengen op één van de artiesten op het podium van het Eurovisiesongfestival? Wij hebben de opties voor jou op een rijtje gezet.

Officieel stemmen kan op 3 manieren:

Een sms-je of oproep kost je 0,50 euro

Algemene voorwaarden & privacy regeling Eurovisie Songfestival televoting

De volgende informatie is bedoeld om u als deelnemer aan televoting van het Eurovisie Songfestival (telefonisch stemmen) een overzicht te geven van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en over uw rechten op grond van de wet inzake gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is mijn contactpersoon?

De datacontroller is


digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38


D-51063 Keulen


Duitsland

U kunt contact opnemen met onze bedrijfsgegevensbeveiligingsfunctionaris.

privacy@digame.de

Welke bronnen en gegevens zullen we gebruiken? We verwerken alleen de persoonlijke gegevens die we ontvangen wanneer u uw stem uitbrengt, hetzij via de telefoon of via een sms-bericht met behulp van verbindingen van uw vaste of mobiele netwerkaanbieder.


Wanneer u dit doet, verzamelen we alleen de volgende gegevenscategorieën van u:

  • Uw mobiele telefoonnummer (MSISDN - Digital Net-work Number van Mobile Station Integrated Services)

  • De datum en het tijdstip waarop u deelnam aan televoting

  • De naam van uw vaste of mobiele netwerkprovider

  • Het contract van het type netwerkprovider dat u hebt (prepaid, contract).

Waar worden uw gegevens verwerkt (doel van verwerking) en wat is de wettelijke basis hiervoor?

Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de voorschriften van de EU Algemene Gegevensverwerking Verordening (AVG) en de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en rekening houdend met de belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR).

Aan wie worden mijn gegevens overgedragen?

Binnen het bedrijf worden uw gegevens toegankelijk gemaakt voor de afdelingen die het nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Serviceproviders en plaatsvervangende agenten die voor ons werken, kunnen ook gegevens voor dergelijke doeleinden ontvangen als ze zich ertoe verbinden om in het bijzonder vertrouwelijkheid en integriteit te handhaven. Dergelijke ontvangers kunnen bijvoorbeeld IT-dienstverleners of telecommunicatiebedrijven zijn.


Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens plaatsvinden naar ontvangers buiten ons bedrijf. Hoewel we niet de organisator zijn van de televoting van het Eurovisie Songfestival - dit is de European Broadcasting Union, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Genève), Zwitserland - onder de wet op de gegevensbescherming, zijn we echter de gegevenscontroller zoals gedefinieerd door Art. 4 (7) GDPR met betrekking tot het stemmen op afstand. Dit komt omdat we de European Broadcasting Union alleen de anonieme resultaten van de televoting zullen verschaffen.

Worden gegevens overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie?

Er zal geen overdracht van uw bovengenoemde persoonsgegevens naar derde landen plaatsvinden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken en opslaan voor zolang als nodig is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.


Zodra de gegevens niet meer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zal deze regelmatig worden gewist, tenzij de verdere verwerking ervan - voor een bepaalde periode - vereist is voor de volgende doeleinden:

  • Naleving van opslagverplichtingen in verband met handel en belastingwetgeving,
  • De Duitse handelswet (HGB), belastingwet (AO), witwaswet (GwG). Deze wetten specificeren over het algemeen bewaartermijnen voor archiverings- en documentatiedoeleinden van twee tot tien jaar.

Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?

Elke televoting-deelnemer heeft het recht op informatie conform artikel 15 AVG; het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG; het recht om te wissen overeenkomstig artikel 17 AVG; het recht op beperking van verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG, het recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 AVG en het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20 AVG.


Daarnaast hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 GDPR).


Elke toestemming die u geeft aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons kan op elk moment worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming alleen van toepassing is voor de toekomst. Verwerking die plaatsvond vóór de intrekking van de toestemming wordt hierdoor niet beïnvloed.

Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

U moet de bovengenoemde persoonsgegevens verstrekken om te kunnen deelnemen aan televoting.

Is er geautomatiseerde besluitvorming?

In principe gebruiken we geen volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen zoals gedefinieerd door Art. 22 GDPR bij het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een zakelijke relatie. We gebruiken ook geen profilering.

Heb ik het recht om bezwaar aan te tekenen?

Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens art. 21 GDPR

Recht om bezwaar te maken in een specifiek geval

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die is gebaseerd op punt (f) van Art. 6 Par. 1 GDPR (gegevensverwerking rekening houdend met de belangenafweging).


Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er legitieme redenen zijn voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden of voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van juridische claims.


Ontvanger van een bezwaar

U kunt het bezwaar informeel onder het onderwerp "Bezwaar" plaatsen, onder vermelding van uw naam, adres en geboortedatum en geadresseerd aan:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Keulen

Duitsland

Tel .: +49 221 59 68 88 80

privacy@digame.de

geschreven op 04 mei 2018
VRTNU VRTNU VRTNU