Ons lichaam produceert een hormoon dat “het knuffelhormoon” als bijnaam draagt. De echte naam is oxytocine. Van oxytocine weet men al lang dat het een rol speelt bij het starten van de barensweeën en de melkproductie. Maar “het knuffelhormoon” heeft ook een bijzondere invloed op ons gedrag. Oxytocine kan ervoor zorgen dat mensen meer vertrouwen hebben en makkelijker toenadering zoeken tot anderen.   

We gingen na hoe dicht ze bij een medewerker van het programma gingen zitten, en of ze hun autosleutel meegaven aan een onbekende man die beweerde dat hun auto verkeerd geparkeerd stond. Het resultaat: in onze test verhoogde de toenadering  na de massage, de dames gingen dichter bij een medewerker van de test zitten. Ook het vertrouwen lijkt de hoogte in te gaan: in de groep na de massage gaven 3 dames hun autosleutel af aan een onbekende.  In de groep voor de massage was dit maar 1 dame.

woensdag 7 december 2011